top of page
murpuss

FLIS & MUR

PUSSET FASADE

Pusset fasade er tilnærmet vedlikeholdsfritt og krever lite. Mange velger pusset fasade på sine husfasader for å redusere vedlikeholdet en fasade normalt kan kreve. En pusset fasade gir et stilfritt design  uten skjøter.

bottom of page